Історія   школи

             с.Лука                

На мальовничому березі ріки Дністер розкинулось село Лука. Перша письмова згадка про нього датується 1435 роком. Однак можна вважати, що його засновано в ХІV ст. в період Галицько-Волинського князівства.

Доречно нагадати, що з 1340 року західноукраїнські землі, в тому числі Луківські, перебували під чужоземним гнітом. Спочатку їх окупувала шляхетська Польща. А після її першого поділу в 1772 р. вони увійшли до складу Австро-Угорської імперії, де й перебували до 1918 р.

Про будь-яку освіту для селян не могло бути й мови. Свідченням цього є те, що навіть у 1832 р. у селі, де проживало понад 400 чоловік, існувала лише так звана парафіяльна школа. Пізніше вона стала народною, а в 1870 р. – державною. У березні 1902 р. вона була перейменована на однокласну, а у 1935 р. вона стала двокласною. З того часу польська влада дозволила дітворі навчатися: впродовж одного року – в першому і другому, два роки – в третьому та три – в четвертому класах. Це вже було під час повторного панування Польщі (1919-1939 рр.). У 1936 р. було побудовано нове приміщення

1935-1936 рр. Діти перед будинком школи. (фото з архіву І.Махніка)

Кінець 20-х років ХХ ст. Священик о.Амвросій Турчманович і вчителька Катерина Махнік з учнями школи с. Лука

1938-1939 рр. Учні школи с. Лука з вчителькою Катериною Махнік. (фото з архіву  І. Махніка) 1938-1939 рр. На подвір’ї школи с. Лука. 1935. Школа в с. Лука. Діти перед посадкою плодових дерев. (фото з архіву І.Махніка)

 Директором школи 1936-1939 рр. був етнічний поляк Махнік. З другого класу вводився предмет – польська мова. Навчання було спільним  і  для дітей і для кількох польських сімей, які  проживали в селі.  Виховання часто супроводжувалося  паличною дисципліною.

 Не всі діти бажали користуватися такою «ласкою» польських панів. Про середню та вищу освіту ніхто навіть не мріяв. І все-таки шестеро заможніших батьків вирішили восени  1936 р. організувати курси за гімназійною програмою, що прирівнювалось тоді до програми середньої школи. Про це невдовзі дізналися представники місцевої польської влади.           Комендант  Томашівського  постерунку Генсьорик  та повітовий інспектор шкіл Ригель повідомили калуському повітовому старості, що в  Луці на квартирі Григорія Маланчука  безробітний із Сівко -Войнилівської  Григорій Федорович Білан організував приватні курси за гімназію з оплатою 5 злотих у місяць від особи».  У відповідь надійшла термінова вказівка віце – старости повіту Волянського: «В жодному разі не допускати хлопців до освіти. Для них вистачить  ( початкової школи). Адже панська земля і поміщицькі економії не потребують великих знань. Аби руки були здорові. Одночасно треба перевірити чи там нема чого-небудь антидержавного та чи не пахне політикою».

Звичайно, ті декілька «гімназистів», у тому числі й найстарший син Григорія Маланчука Петро не закінчив середню освіту. Зате наймолодший у цій родині Михайло у післявоєнні роки, закінчив Чернівецький університет, вчителював разом з дружиною у селах Лука та Цвітова.

1939-1941 рр. директором сільської школи була Попович Ганна Людвіківна. У 1952р. на посаду директора була призначена Гречена Євдокія Степанівна. На той час школа була уже восьмирічною. З 1964 р. директором школи працював Хлівнюк Іван Ісаєвич. Зі збільшенням кількості учнів виникла потреба у розширенні шкільного приміщення. У зв’язку з цим у 1968 р. було побудовано другий корпус школи

Новий корпус школи, побудований у 1968 р.

У 1974 р. було проведено реорганізацію школи. Учні 5-8 класів були переведені на навчання до Сівко – Войнилівської середньої школи. У Луці залишилася початкова школа. Директором була Наконечна Марія Юрківна.

У 1989 р. в Луці відновилося навчання у неповно-середній школі. Директором обрали Наконечну Марію Юрківну, яка очолювала її до листопада 1998 р. Її наступником став Мірошник Анатолій Миколайович. У 2004-2005 рр. директором Луківської ЗОШ І-ІІ ст.. була Бойчук Ольга Тарасівна.

З період з 2005 – 2015 рр. директором школи був Маланчук Ігор Михайлович.

З 2015 року і дотепер школу очолює Ковалик Іванна Василівна.

2017 рік