Separator / Whitespace

До читача

             Минуло майже 150 років із того часу, як у Львові був закладений фундамент просвітницького руху на Галичині. Це сталося 8 грудня 1868 року, коли було створено товариство «Просвіта». На загальному зборі, під головуванням Анатоля Вахнянина, студент Андрій Сочинський виголосив промову: «Кожний нарід, що хоче добитися самостійности, мусить передусім дбати про те, щоби нижчі верстви суспільности, народні маси піднеслися до тої степени просвіти, щоби ця народна маса почула себе членом народнього організму, відчула своє горожанське й національне достоїнство й узнала потребу існування нації, як окремішньої народної індивідуальности; бо ніхто інший, а маса народу є підставою всього»
Через 27 років після створення Головного Відділу «Просвіти» у Львові, докотилася хвиля просвітництва й до с. Луки, Калуського повіту. Чого такий тривалий час сільська спільнота не наважувалась на створення читальні – не відомо.

            В архівах вдалося віднайти документи, які відкривають прізвища засновників та керівників читальні «Просвіта» в с.Лука, Калуського р-ну, показують її діяльність. На теперішній час знайдено документи за 1905, 1906 ,1908, 1910, 1924, 1925, 1926, 1932, 1934, 1935, 19З6,1938,1939 роки. За кожний рік по декілька сторінок документів, переважно звіти . Але й ці документи дають змогу побачити, як створювалась читальня, які  труднощі треба було долати в наповнені книжками бібліотеку, як тяжко вирішувалось питання з приміщенням.

             Зазначені архівні документи в цій статті, представлені посторінково  в хронологічному порядку з доданням авторських коментарів.  Збережено правопис документів і додаються вибірково фотокопії фрагментів сторінок.

             З повагою,  Михайло Дністровський.

           

                               

                                    1905 рік

Документ 1

«Високе ц.к. Намісництво!1

Підписані члени громади Лука войнилівска2 наміряють заложити у себе читальню «Просьвіти», що подають до відомости  ц.к. Намісництва по мисли §.4. Закона3

з дня 15. падолиста 1867., В.з.д. 134. А предкладаючи статут сего Товариства в пятьох примірниках під 1)  2)  3)  4) і  5) просять:

Високе ц.к. Намісництво зволить се донесенє враз з статутом приняти до своєї відомости.

В  Луці войнилівскій  дня  10 вересня 1905

Основателї:

 1. Антóнъ Вовк4
 2. Андрей Діаковъ
 3. Николай Сьрко
 4. Іван Наконечний Павлів
 5. Антỡнъ Ющищынъ
 6. Гриньніо Наконечний Михайлів
 7. Казимễр Ружевич
 8. Ігнатій Лантвітъ
 9. Никола Благун
 10. Василь Івасенко

По мисли § 44  статутаТовариства «Просьвіта» призволяємо на заснованє Читальнї «Просьвіти» в Луці войнилівській   Калускім  повітї.

За Головний   Видїл Товариства «Просьвіта»  у Львові

дня    17. вересня 1905.

Голова      (підпис) 3                                                                 секретар (підпис)

Кругла печатка «ТОВАРИСТВО ПРОСЬВІТА»

__________________________

Коментар:

1Текст документа подається відповідно до оригіналу із збереженням правопису.

2Рукописний текст подається курсивом.

315 листопада 1867 року австрійський рейхсрат (парламент) прийняв Закон про об’єднання та збори і визначив порядок створення громадських об’єднань, і зробив цю процедуру досить прозорою і нескладною. Для відкриття товариства (організації) необхідно було подання до крайового управління його статут в 5-ти примірниках, де вказувалося з якою метою та чи інша група осіб засновувала товариство, а також засоби його діяльності, керівні органи, місцеперебування, спосіб вирішення спірних питань, умов розпуску.

4Ініціатором створення читальні «Просвіта» с. Лука виступив Вовк Антін 1868 року народження.Його батьки Варфоломій  Вовк  і Анастасія Галицька оселилися в Луці в середині 19 ст.  5 лютого 1893 року Антін Вовк одружується з Юліаною Ситник. Було у них 14 дітей.Правнук Антона Іван Вовк мешкає в с. Лука.

5В 1891 р. був затверджений четвертий Статут “Просвіти”. Відповідно до §.44 Статуту:”Читальня “Просвіти” може завязати ся в кождій громадї, на основі сего статуту, по мисли приписів закона і за призволенєм філіяльного Видїлу, а єсли би в дотичнім повітї не було ще філії, за призволенєм Головного Видїлу, коли що найменше десять місцевих членів громади, рускої народности, заявить охоту приступленя до Читальнї.Читальня Товариства завідомляє о тім приналежну власть”

6 Документ підписаний Кость Левицьким (голова) і Іваном Яримовичем (секретар).

Левицький  Кость Антонович (18.11.1859–12.11.1941).В 1900–1906 рр., коли голова товариства Юліан  Романчук більшість часу проводив у стінах австрійського парламенту у Відні, він фактично керував Головним відділом “Просвіти”.

 

Документ 2

_____________________________________________

Коментар:

Конверт “Експрес пошти”, в якому  Антін Вовк відправив  до Головного відділу “Просвіти” у Львові звернення про створення читальні в с.Лука, Калуського повіту.

Відправлення здійснено з поштового відділення ст. Букачівці.

Документ 3

До  Високого ц.к. Намісництва

у Львові.

                                                                                         Антін Вовк,

                                                                                         Андрій Дяків,

                                                                                         Николай Сірко,

                                                                                         Іван Наконечний,

                                                                                         Антін Яцишин

                                                                                         і прочі

основателі в Луці войнилівскій,

Калускім повіті

 

Доносят,що хотять у себе заложити

Читальню «Просьвіта».

Прямокутна печатка з текстом:

« С.k Namiestnictwo we Lwowie

Pod 20.IX.1905    137708

5 zolocznik          3931»

_______________________________________________________________

Коментар:

Документ виконаний на друкованому бланку з внесенням рукописного текста.

Документ 4

ПР 20/12 1905

Ч  3170

Сьвотлий Виділе!

           Члени основателї новазаложеної читальні Товариства «Просьвіта» в Луці котру Сьвотле ц.К. Староство ознайомило з дня 12 жовтня 1905 ч 2054Е105. Рескриптом з 3 жовтня 1905 ч. 137708. Високе ц.К. Намістництво затвердило,що не заказує завязання Товариства. Осміляются донести що I публічні загальні збори відбудутся дня 25 грудня 1905 о годині 12 в полудне домі Гриня Наконечного r 72. Сьвотлий Виділе До вас удаємся о ласкаве [……] і сильно певні що незабудимось в надії утрату вашої Науки і отримання вказівок з слідуючим порядком Дневним.

 1.  Вступне слово отвореня читальні
 2.   Поясненя статутів
 3. Вибір заряду
 4. Внесеня і вписи членів.

 

                 Лука 18 грудня 1905

                 За членів основателів

 

                                                      Антон  Вовк                              Андрей Дяків

Документ 5

                                           

                                                                                                                                                              НР 29\12 1905                                                                                                                                                            Ч 3232             

                                                Протокол1

                                    перших    загальних [зборів] читальні «Просьвіта» в Луцї.

                     відбувших дня  25/121905 р . о годині I п. полудни, збори отворив  короткою промовою, член основатель читальні Антон Вовк просячи Веч. О.І.Палія, Делегата  філії Просвіти  з Калуша, щоби приняв провід в зборах. Веч.О.Палій принявши Предсідательство покликав п.І. Стебельского  учителя з Цвітової на секретара, по сім виголосив вступне слово,яке з порядку дневного сьлідувало; промова ся мала на ціли поучити присутніх про потребу «Прсьвіти», а всьлід за тим і читалень. Свою промову закінчив О. Предсідатель бажаючи, як найкращого розвитку нової читальні. Від так слідувало пояснення Статуту. що зрозуміло і в приступний спосіб виголосив п. І.Стебельский.

                          Вхвили,коли п.Стебельский скінчив свою промову, зявив ся Веч.О.Пристай парох з Журова і виголосив реферат економічний.  Реферат сей триваючий понад 2 години. А своїм преступним [словом] побудив зібраних селян до того, щоб  усі прирекли від тепер місто до корчми ходити, усе до читальні, читати книжки і газети, а решту не свідомих братів селян до читальні приводити. Коли Веч. О. Пристай скінчив, приступлено до дальшого порядку Дневного, а іменно до впису членів.

                                  Членів вписалося

               75 з вкладками по 1 кор.

              18 молодіжи    по 50  сот

по сім вибрано Виділ в якого вклад ввійшов(ввійшли)

Веч.О. Янович    

Антон Вовк

Андрей Дяків

Іван Наконечний

Антон Ящишин

а на заступників

Стефан Левіцкий

Гринь Наконечний Михайлів

Коли  приступлено до остатної точки порядку Дневного, а іменно до внесень членів-перший забрав голос Іван Семчій селянин  з Козар, а всказавши вагу  хвилі на пресудних премірах висказав, як селянинови нашому конечною є «Просьвіта».

Відтак збори ухвалили на внесення п. Юрка Бандоровського міщанина Войнилова заложити в сім  році шпихлір1  читальняний, а на внесення п. І. Стебельского склеп читальні, який з тим однак, що всі члени прирекли, як буде свій склеп тільки  у нім купувати. На сім о годині 5 вечора  замкнув О. Предсідатель  перші  загальні збори.

                   Лука 27 грудня 1905.

                   Виділ читальні в Луці

________________________________

1Шпихлір – мурована комора для зберігання зерна 

Документ 6

Листівка до Головного відділу “Просвіти” з проханням про надання читальні “Просвіта” в с, Лука канцелярських речей.

Запит написаний керівником  читальні Вовком Антоном.

 

1906    рік

Документ 1

________________________

“… Лука ст. Букачівці. Сьвітлий Виділе!

По так довгих короводах з пречини панованя хороби тифу від початку червня аж по 25 груд. 905 відбули ся I загальні збори при отворені  читальні “Просвіта”. Але шо з того коли не маєте сомніву над нами: з кінця грудня просимосьмо Ласкавого надіслати книжок потрібних нам в початках до опізнане ціли і нема на чім де що записати і т.д. Просимо о Ласкаве надіслати нам всяких потреб а іменно денник кн. касову, протокол діловодства і описи членів

Лука 16/1 1906 Виділ читальні “Просьвіта”